Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Холбоо барих

Хаяг:
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Соёлын төв өргөө, Г корпус
Утас:
51-261727

Цахим шуудан:
nclp.mn@gmail.com

Байршил:
Top